Summer Vibes: До -50% намаление и екстра отстъпки от програмата за лоялност!

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Xpertbeauty.bg

Въведение

Настоящият документ представлява договор заофициално изразяване, предложен от SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L. и който трябва да бъде приет преди създаване на акаунт и / или поръчване на който и да е продукт от уебсайта https://Xpertbeauty.bg Всяка поръчка, потвърдена от клиента, като поставите отметка в квадратчето - Съгласен съм с условията на сайта чрез натискане на бутона „Изпращане на поръчка“ представлява приемане от страна на клиента на офертата SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L. при условията, предвидени в член 9 от Закона за електронната търговия 365/2002. Кликването върху бутона „Изпращане на поръчка“ представлява електронен подпис по смисъла на член 3, точка 10 от Регламент 910/2014 на ЕС, страните по договора му предоставят същата правна стойност като с холографски подпис.

Използването на Сайта предполага безусловно приемане на условията, показани по-долу. Услугите, предоставяни чрез Сайта, са адресирани за лица над 18-годишна възраст или към непълнолетни лица на възраст между 14-18 години, които имат съгласието на родителите си да посетят Сайта. Сайтът се управлява изключително от SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION. За да използвате Сайта е необходимо да прочетете и приемете общите условия изцяло. Продължаването на посещението на сайта означава, че се съгласявате с общите условия.

Отговорност на SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION

SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION не носи отговорност по никакъв начин за загубата на каквито и да било бизнес възможности или възможности или за нереализираните ползи от Ползвателя или от трети страни, с които Потребителят е в някакви правни отношения, в резултат на неизправност или неправилно функциониране на Сайта. Съответните връзки представляват средство, предоставено на Потребителите.

Също така, SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION не може да носи отговорност за каквито и да било действия, предприети от потребителите въз основа на информацията, публикувана на сайта. Информацията и материалите се публикуват на Сайта изключително с информационна цел и не представляват твърда оферта за сключване на договор, без да пораждат каквито и да било договорни задължения за SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION

 

1.Дефиниции

Xpertbeauty.bg: Компанията SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L., със седалище в ул. Delea Veche № 24, сграда. Д, ет. 2, пощенски код 024101, сектор 2, Букурещ, Румъния. CIF RO31503827, № в Търговският регистър J40 / 4897/2013 Основен капитал 200 леи, телефон +359 2 491 7503, имейл: shop@xpertbeauty.bg,

Продукт: всеки продукт, който може да бъде закупен от клиент чрез уебсайта Xpertbeauty.bg

Клиент: физическо или юридическо лице, което прави поръчка на уебсайта Xpertbeauty.bg или открива акаунт в Xpertbeauty.bg

Получател: физическото или юридическото лице, на което поръчаните продукти ще бъдат доставени от уебсайта Xpertbeauty.bg

Поръчка: процесът на закупуване на един или повече продукти, показани на уебсайта Xpertbeauty.bg, заявен от клиент, който иска този продукт/ тези продукти да бъдат доставени до адреса на получателя.

 

2.Обект и приемане на тези условия.

Тези Общи условия представляват договор за продажба, приложим за всички поръчки, направени чрез Xpertbeauty.bg. Клиентът се задължава да вземе под внимание тези условия, преди да направи поръчка. Всички поръчки предполагат приемане на целия този договор от клиента. Приемането на този договор от клиента става чрез поставяне на отметка в квадратчето „Съгласен съм с общите условията на сайта“ и чрез натискане на бутона „Изпращане на поръчка“.

Xpertbeauty.bg запазва правото си да променя този договор за продажба по всяко време. Версията, приложима за поръчка, е тази, която е в сила на Xpertbeauty.bg към момента, в който поръчката е направена от клиента.

 

3.Наличност на показаните продукти.

Нашето предложение относно продуктите и тяхната цена е валидно, докато е показано на Xpertbeauty.bg. SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L. ще изпълни договорните си задължения в рамките на максимум 30 работни дни от датата, на която клиентът е изпратил поръчката.

В случай на изричен период на валидност на определена цена, този аспект ще бъде конкретно посочен на страницата на продукта.

В случай, че желаният продукт не е в наличност, можем да ви предложим възможността да закупите друг продукт с качество и цена, еквивалентни на заявените, ако е наличен в офертата, предлагана от SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L. В случай, че няма опция за замяна или подобен продукт не е в наличност, ще възстановим стойността на лисващият продукт/и.

Ако не искате да се възползвате от офертата или не можем да ви предложим възможност за замяна от предходния параграф и ако сте извършили авансовото плащане, плащането ще бъде възстановено в рамките на максимум 15 дни от информирането, извършено от SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION SRL.

Намаленията на цените, предлагани на сайта, не са кумулативни и се прилага само отстъпката с най-висока стойност, освен ако изрично не е посочена друга политика.

Продуктите, предлагани на промоционална цена, са налични само до изчерпване на количествата, освен ако не е определен изричен период на промоция.

 

4.Продуктите, показани на уебсайта Xpertbeauty.bg

Снимките на продуктите, показани в Xpertbeauty.bg, са с информативен характер и могат да съдържат аксесоари, които не са включени в стандартните пакети. Въпреки това, SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L. полага всички усилия, със задължение доколкото е възможно да гарантира, че поръчаните продукти изглеждат точно като показаните на снимките продукти, продавани онлайн, по-специално по отношение на формата, цвета и спецификациите, в зависимост от цената, избрана от клиента.

В същото време SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L. информира, че може да пусне за продажба чрез сайта, продукти, предоставени от други производители или доставчици. Те могат да имат права върху търговска марка върху имената на продуктите, които сте длъжни да не нарушавате. Те също така носят отговорност за изображенията или техническите подробности на доставените продукти.

 

5.Цената на продуктите

Показаните цени включват ДДС, но не включват разходи за доставка, освен ако не е изрично посочено друго на страницата на продукта. Разходите за доставка ще бъдат посочени отделно на последната страница, преди поръчката да бъде завършена, в зависимост от избрания метод за доставка.

Представените цени са валидни, докато не бъдат отменени, след като бъдат изтрити от публичния уебсайт. Също така, ако говорим за промоционална кампания, трябва да знаете, че цената на продукта, представен онлайн, ще бъде валидна само за периода, посочен на сайта или е в наличност, според случая.

В случай на грешно показване на цената, ние ще предприемем всички мерки за отстраняване на грешката възможно най-скоро. Ако цената е доста под нормалната стойност за такъв продукт, тя ще се счита за несериозна и невалидна, съгласно член 1665 от Гражданския кодекс, и всяка поръчка, направена въз основа на тази цена, ще бъде отменена.

 

6. Гаранция на продукта

Всички продукти се ползват от правната гаранция за съответствие.

Някои продукти, закупени чрез този сайт, се възползват от търговската гаранция на производителя. Такива продукти се придружават от гаранционния сертификат на производителя (ако е приложимо). SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L. не носи пряка отговорност за предлаганите гаранционни услуги и следователно ще бъде отговорност на производителя на продукта. Това не засяга правната гаранция за несъответствие или други гаранции, както са определени от действащото румънско законодателство.

 

7.Право на връщане на продуктите

Според румънското законодателство потребителят има право да уведоми SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L. че се отказва от покупката, без санкции и без да се позовава на причина, в рамките на 14 календарни дни от получаване на продукта.

Следователно, можете да върнете всеки продукт, поръчан от нашия виртуален магазин, в рамките на 14 календарни дни, без санкции и без да бъдете попитани причината, поради която сте взели това решение. Прекратяването на договора се извършва само писмено. Единственото условие е продуктът да е в същото състояние, в което е доставен (да има оригиналната опаковка и придружаващите я документи - данъчна фактура и разписка, според случая). В рамките на максимум 14 календарни дни от датата на връщане, ние ще възстановим стойността на поръчката по банков път.

Връщането на продуктите трябва да се извършва заедно с всички аксесоари, като потребителят поема разходите за доставка съгласно румънските закони. Според румънското законодателство потребителят е отговорен само за намаляването на стойността на продуктите в резултат на тяхното боравене, различно от необходимото за определяне на естеството, характеристиките и действието на продуктите.

Доколкото е възможно, препоръчваме на клиента да използва оригиналната опаковка, което ограничава възможността за повреда на стоките по време на транспортиране.

Този член е валиден само ако клиентът е физическо лице, в съответствие с румънското законодателство за сключване на договори от разстояние.

В съответствие с чл. 16 от Спешната наредба №. 34/2014 относно правата на потребителите в рамките на договорите, сключени с професионалисти, правото на отказ не може да бъде упражнено за календарни поръчки, които се отнасят до:

  • Запечатани продукти, които не могат да бъдат върнати поради съображения за опазване на здравето или хигиената и които са били разпечатани от потребителя;
  • продукти, които след доставката, според естеството си, са неразделно смесени с други елементи;
  • продукти, направени по спецификации на потребителя или ясно персонализирани.

Следователно купувачът признава, че няма да може да упражни законното си право на отказ по отношение на продуктите, които са разпечатани от него и чието ново препродаване от Xpert Beauty може да представлява рискове от съображения за хигиена или опазване на здравето за потребители (например: продукти за грижа, грим и др.).

Продукти, които поради хигиенни причини не могат да бъдат препродадени, не могат да бъдат върнати. Ние гарантираме, че продуктите на уебсайта www.xpertbeauty.bg достигат до клиента при най-добрите условия.

Ако случайно сте поръчали друг продукт, можете да го замените, при условие че продуктът е запечатан и не е повреден по някакъв начин. Таксите за доставка ще бъдат поети от вас.

За да върнете продукта, трябва да ни пишете на: shop@xpertbeauty.bg. Имейлът трябва да съдържа номера на поръчката и причината за връщането, за да се определи дали транспортните разходи по връщането ще бъдат платени от нас в случай на грешка от наша страна или от вас. При първа възможност след обработката на заявката за връщане, ще се свържем с вас за повече подробности.

 

8.Начин на плащане за продуктите

Приемаме онлайн плащане, наложен платеж и плащане по банковата сметка съгласно подробностите на страницата https://www.xpertbeauty.bg/kak-da-platya

Онлайн плащането се извършва чрез системата за плащания PayU.ro

 

9.Начин на доставка на продуктите

Доставяме продуктите навсякъде в България с куриер. При поръчки над 70 лв и ли платени с банкова карта достaвката е безплатна навсякъде в България. Сроковете за доставка са между 2 и 5 работни дни, в зависимост от населеното място. За офиси на Еконт и локации на Еконтомат, доставката е 24 часа, след като пратката бъде предадена на куриер. Доставките се извършват само през делничните дни, а доставката в събота е възможна само в офис на Еконт, който обикновено работи до 13:00 часа. Всички поръчки, направени след 16:00 часа, се обработват и изпращат на следващия работен ден. Всички поръчки, направени през почивните дни и официалните празници, се обработват и изпращат на първия възможен работен ден.

Цената на доставката за поръчки под 70 лв с куриер до адрес е 5 лв, а до офис на Еконт ( Еконтомат) е 4,50 лв. Подробности на страницата https://www.xpertbeauty.bg/dostavka-na-poruchka

За доставки до други страни от Европейския съюз вижте оферти на https://www.xpertbeauty.com

 

10. Анулиране на поръчка

Поръчка може да бъде отменена, само до момента преди да бъде обработена. Моля, свържете се с нас по телефон или имейл възможно най-скоро, за да видите дали е обработена или не.

В случай, че поръчката е обработена, тя не може да бъде отменена, можете да я откажете на куриера при доставката (без допълнителни разходи) и стойността ще бъде възстановена по сметката на картата, с която е платена, след получаване на връщането в нашия склад. Ако поръчката е направена с наложен платеж, може да бъде отказана при доставката без допълнителни разходи.

 

11.Коригиране на грешки по поръчката

Повечето грешки в поръчката на клиента обикновено не могат да бъдат коригирани. Препоръчваме ви да направите нова поръчка с правилните данни и да се свържете с нас по телефона или имейл възможно най-скоро след това, за да проверите дали поръчката е била обработена или не.

 

12. Непреодолима сила

Xpertbeauty.bg, неговите партньори или потребители не могат да бъдат държани отговорни за забавяне или грешка при изпълнението на договорни задължения или в съдържанието, предоставено на нашия сайт, произтичащи пряко или косвено от причини, които не зависят от волята на Xpertbeauty.bg. Това освобождаване включва, но не се ограничава до: операционни грешки на техническото оборудване от Xpertbeauty.bg, неуспех на интернет връзката, неуспех на телефонните връзки, компютърни вируси, неоторизиран достъп до системи Xpertbeauty.bg, операционни грешки, стачка и т.н.

 

13. Други разпоредби

А. Бюлетин

Xpertbeauty.bg си запазва правото да изпраща търговски съобщения относно своята дейност на имейл адресите, с които сте създали акаунт в Xpertbeauty.bg или до бюлетина на Xpertbeauty.bg. Те ще бъдат ясно идентифицирани като идващи от Xpertbeauty.bg и ще имат възможност за безплатно прекратяване на абонамента. Повече подробности в конкретната информация от Политиката за поверителност - https://www.xpertbeauty.bg/politika-za-poveritelnost

Б. Авторско право

Цялото съдържание на сайта Xpertbeauty.bg - изображения, текстове, графики, символи, графики, скриптове, програми, бази данни и други оригинални произведения – са интелектуална собственост на Xpertbeauty.bg и неговите доставчици и са защитени от закона Авторско право. Използването без съгласието на Xpertbeauty.bg на някой от елементите, изброени по-горе, се наказва съгласно действащите закони.

Xpertbeauty.bg предлага на потребителя ограничен достъп, в личен интерес, до този сайт и не му дава право частично или изцяло да модифицира сайта, да възпроизведе частично или изцяло сайта, да копира, да продаде / препродаде или да експлоатира сайта по друг начин, с търговска цел или в противоречие с интересите на сайта Xpertbeauty.bg, без писменото съгласие на неговия собственик.

За да ни уведомите за всяко нарушение на авторското право, можете да се свържете с нас на shop@xpertbeauty.bg

Също така, „XPERTBEAUTY“ е търговска марка, регистрирана в Румъния под номер 155079. Всяко използване на търговската марка за търговски цели, без нашето съгласие, представлява нарушение на закона за търговските марки и ще бъде наказано съгласно приложимото законодателство.

В. Ограничаване на достъпа

Xpertbeauty.bg може, без каквото и да е друго уведомяване или формалност и без да изисква обяснение за своето отношение, да спре или блокира достъпа ви до съдържанието на сайта или част от това съдържание по причини, оправдани от предотвратяването на измами, атаки компютърни науки или друга обоснована причина.

Всеки неоторизиран достъп до непубличните елементи на сайта Xpertbeauty.bg представлява престъпление срещу неоторизиран достъп до компютърна система и ще бъде санкциониран съгласно действащото законодателство.

Г. Промени в сайта

Xpertbeauty.bg запазва правото да спира, модифицира, добавя или изтрива части от съдържанието по всяко време. Също така Xpertbeauty.bg запазва правото си да ограничи достъпа на потребителите до част или цялото съдържание.

Д. Сигурност

Този сайт използва мерки за сигурност срещу загуба, изменение или злоупотреба с информация под наш контрол (като използването на HTTPS) и зависи от всички старания в това отношение. Въпреки това, Xpertbeauty.bg не може да носи отговорност за загуба на информация, причинена от вашия браузър или сигурността на вашата интернет връзка.

Е. Вашият акаунт

Регистрацията на уебсайта Xpertbeauty.bg е безплатна. Достъпът ви до определени услуги на Xpertbeauty.bg (напр. Списък с желания или Предупреждение за цена) и информация на сайта е разрешен само на регистрирани потребители, достъпът е защитен с парола. Препоръчваме ви да не разкривате тази парола на никого. Xpertbeauty.bg никога няма да поиска парола за вашия акаунт в имейли или телефонни съобщения. Съветваме ви да не разкривате тази парола на хора, които ви помолят да го направите.

Въпреки усилията ни да защитим вашата лична информация, Xpertbeauty.bg не може да осигури или гарантира сигурността на информацията, предадена от вас на нас, до и от нашите онлайн услуги. Затова ви предупреждаваме, че всяка информация, изпратена до нас, ще бъде на ваша отговорност.

Ж. Вашата информация

Информацията, включително личните данни и данните за контакт, които предоставяте за себе си или за компанията, която представлявате на Xpertbeauty.bg, ще бъде използвана в съответствие с тези условия и политиката за поверителност, само ако желаете да закупите предлаганите продукти или да имате акаунт. Вие носите пълната отговорност за представянето на информацията по правилен и пълен начин, както и за поддържането на точността на информацията в Xpertbeauty.bg.

З. Кодекси за поведение

Xpertbeauty отговаря на критериите за предварителен подбор на GPeC и се придържа към стандартите Trusted.ro

 

14. Допълнителни разпоредби

Тези условия се допълват от разпоредбите на Политиката за поверителност.

Настоящите условия на Xpertbeauty.bg с всяка друга договаряща страна могат да бъдат намерени на: https://www.xpertbeauty.bg/obshti-usloviya

 

15. Промяна на условията

Xpertbeauty.bg запазва правото си да променя условията, без да изпълнява други формалности. Когато тези условия се променят, Xpertbeauty.bg ще ви уведоми по имейл или съобщение във вашия потребителски акаунт на Xpertbeauty.bg и чрез публикуване на връзка към първата страница на сайта, която води към новата форма на този документ. Достъпът до сайта и използването на нашите услуги след момента на уведомяване или показване на връзката относно промените на първата страница на сайта означава, че сте се съгласили с новите условия.

 

16. Разрешаване на спорове

Ако имате проблеми с поръчка или определени продукти, които изглежда не могат да бъдат разрешени по имейл или от лицето, с което разговаряте, можете да се свържете с Aneta Dobre, мениджър за обслужване на клиенти, на имейл адреса на aneta.dobre@xpertbeauty.com или на телефон ………. От понеделник – Петък 09:00 – 17:00 ч.

Всеки спор, чиято цел е това споразумение, ще бъде разрешен в дух на разбирателство и добра воля и в противен случай ще бъде отнесен за уреждане до румънските съдилища в седалището на Xpertbeauty.bg

 

17. Приложимо право

Европейската комисия предоставя и платформа за ОРС за алтернативно разрешаване на спорове, свързани с извънсъдебно уреждане на въпроси от договори от разстояние. Платформата за ОРС е достъпна на адрес

http://ec.europa.eu/consumers/odr/