Безплатна доставка за всички поръчки!

Правни термини - Xpertbeauty.bg

Увод

Настоящият документ представлява договор за присъединяване, предложен от SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L., който трябва да бъде приет преди създаването на профил и/или поръчването на продукт на уебсайта https://xpertbeauty.bg Всяка поръчка, потвърдена от клиента чрез отбелязване на полето - Съгласен съм с условията на уебсайта, като се натисне бутонът "Направи поръчка", представлява приемане от страна на клиента на офертата на SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L. при условията, предвидени в чл. 9 от Закона за електронната търговия 365/2002. Натискането на бутона "Place Order" представлява електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент 910/2014 на ЕС , като страните му придават същата правна стойност като на холографския подпис.

Използването на Сайта предполага безусловно приемане на условията по-долу. Услугите, предоставяни чрез Сайта, са предназначени за лица, навършили 18 години, или непълнолетни лица между 14 и 18 години, които имат родителско съгласие да посещават Сайта. Сайтът се администрира изключително от SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION. За да използвате Сайта, трябва да прочетете и приемете изцяло настоящите общи условия. Продължаването на използването на Сайта означава, че сте съгласни с тези правила и условия.

Отговорност SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION

SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION по никакъв начин не носи отговорност за пропуснати бизнес възможности или печалби, които не са реализирани от Потребителя или от трети лица, с които Потребителят е в каквито и да било правни отношения, в резултат на неработенето или неправилното функциониране на Сайта. Тези връзки представляват улеснение, предоставено на Потребителите.

Освен това, SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION не може да носи отговорност за действия, предприети от Потребителите въз основа на информация, публикувана на Сайта. Информацията и материалите са публикувани на Сайта изключително с информационна цел и не представляват твърдо предложение за сключване на договор, а SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION не е обвързана с никакви договорни задължения.

 

1. Определения

Xpertbeauty.bg: Дружеството SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L., със седалище на адрес Str. Sfantul Ilie nr. 5, et. 1, ap. 1.3, сектор 4, Букурещ. CIF RO31503827. Рег. Comertului J40/4897/2013 Capital social 200 RON телефон 0311 094 700, електронна поща: shop@xpertbeauty.bg

Продукт: всеки продукт, който може да бъде закупен от клиент чрез уебсайта xpertbeauty.bg

Клиент: физическо или юридическо лице, което прави поръчка на уебсайта xpertbeauty.bg или открива профил в Xpertbeauty.bg

Получател: физическото или юридическото лице, на което поръчаните продукти ще бъдат доставени от уебсайта Xpertbeauty.bg

Поръчка: процесът на закупуване на един или повече продукти, показани на уебсайта Xpertbeauty.bg, заявен от клиент, който иска този продукт/ тези продукти да бъдат доставени до адреса на получателя.

 

2.Обект и приемане на настоящите условия

Настоящите Общи условия представляват договор за продажба и са приложими към всички поръчки, направени чрез Xpertbeauty.bg. Клиентът е длъжен да се запознае с тези условия, преди да направи поръчка. Всички поръчки означават приемане на целия този договор от страна на клиента. Приемането на този договор от страна на клиента се извършва чрез поставяне на отметка в полето "Съгласен съм с общите условия на сайта" и натискане на бутона "Направи поръчка".

Xpertbeauty.bg си запазва правото да променя този договор за продажба по всяко време. Версията, приложима към направената поръчка, е тази, която е в сила на Xpertbeauty.bg в момента, в който поръчката е направена от клиента.

 

3. Hаличност на изложените продукти

Нашето предложение относно продуктите и тяхната цена е валидно, докато е показано на Xpertbeauty.bg. SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L. ще изпълни договорните си задължения в рамките на максимум 30 работни дни от датата, на която клиентът е изпратил поръчката.

В случай на изричен срок на валидност на конкретна цена, това ще бъде изрично посочено на продуктовата страница.

В случай че желаният продукт вече не е наличен на склад, можем да ви предложим възможността да закупите друг продукт с равностойно качество и цена на заявения, само ако той е включен в офертата, предлагана от SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L. В случай че няма възможност за замяна или наличност на склад на подобен продукт, стойността на липсващите продукти ще бъде възстановена. -

Ако не желаете да се възползвате от офертата или ако не можем да ви предложим опцията за замяна, посочена в предходния параграф, и ако сте платили предварително, плащането ви ще бъде възстановено в рамките на максимум 15 дни от датата на информиране на SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION SRL.

Отстъпките от цените, предлагани на уебсайта, не се натрупват и се прилага само отстъпката с най-висока стойност, освен ако изрично не е посочена друга политика.

Продуктите, предлагани на промоционална цена, са достъпни само в рамките на наличните складови наличности, освен ако не е установен изричен промоционален период.

 

4. Продукти, показани на уебсайта Xpertbeauty.bg

Снимките на продуктите, показани на уебсайта Xpertbeauty.bg, са само с информационна цел и може да съдържат аксесоари, които не са включени в стандартните опаковки. Въпреки това, SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L. полага всички усилия, като има задължение за средства и доколкото е възможно, да гарантира, че поръчаните продукти изглеждат точно така, както е показано на снимките на продуктите, показани онлайн, по-специално по отношение на формата, цвета и спецификациите, в зависимост от цената, избрана от клиента.

В същото време SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L. информира, че може да предлага за продажба чрез уебсайта продукти, предоставени от други производители или доставчици. Те може да имат права върху търговската марка на името на предлаганите продукти, които сте длъжни да не нарушавате. Те също така носят отговорност за изображенията или техническите данни на предоставените продукти.

 

5. Цена на продуктите

Посочените цени включват ДДС, но не включват разходи за доставка, освен ако това не е изрично посочено на страницата на продукта. Таксите за доставка ще бъдат упоменати отделно на последната страница преди поръчката, в зависимост от избрания начин на доставка.

Посочените цени са валидни до отмяната им, след като бъдат премахнати от публичния уебсайт. Също така, ако става въпрос за промоционална кампания, трябва да сте наясно, че цената на продукта, представена онлайн, ще бъде валидна само през периода, посочен на уебсайта, или в рамките на складовото ограничение, според случая.

В случай че бъде показана грешна цена, ще предприемем всички мерки, за да отстраним грешката възможно най-скоро. Ако цената е значително по-ниска от нормалната стойност на такъв продукт, тя ще се счита за недостоверна и смехотворна, съгласно чл. 1665 от Гражданския кодекс, и всяка поръчка, направена въз основа на тази цена, ще бъде анулирана.

 

6. Гаранция за продукта

Всички продукти се ползват със законова гаранция за съответствие. Някои продукти, закупени чрез този сайт, се ползват от търговската гаранция на производителя. Такива продукти ще бъдат придружени от гаранционната карта на производителя (ако е приложимо). SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L. не носи пряка отговорност за предлаганите гаранционни услуги, поради което те ще бъдат отговорност на производителя на продукта. Това не засяга законовата гаранция за липса на съответствие или други гаранции, както е определено от действащото румънско законодателство.

 

7. Право на връщане на продукти

В съответствие с румънското законодателство потребителят има право да уведоми писмено SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L. че се отказва от покупката, без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 календарни дни от получаването на продукта.

Всяко такова искане трябва да бъде датирано и подписано от купувача и да бъде изпратено на Xpertbeauty.bg по недвусмислен начин. За да спази европейските разпоредби, Xpertbeauty.bg ви предоставя и образец на формуляр за отказ от договора в съответствие с GEO 34/2014 г. Формулярът може да бъде изтеглен от тук.

Връщането на продуктите трябва да се извърши заедно с всички аксесоари, като потребителят поема транспортните разходи съгласно румънските закони. В съответствие с румънското законодателство потребителят носи отговорност само за намаляването на стойността на продуктите в резултат на боравенето с тях, различно от необходимото за определяне на естеството, характеристиките и функционирането на продуктите.

Доколкото е възможно, препоръчваме на клиента да използва оригиналната опаковка, тъй като по този начин се ограничава възможността за повреда на стоките по време на транспортирането им.

Този член е валиден само ако клиентът е физическо лице, в съответствие с румънското законодателство за сключване на договори от разстояние.

В съответствие с член 16 от Извънредна наредба № 34/2014 относно правата на потребителите при договори, сключени с професионалисти, правото на отказ не може да бъде упражнено за поръчките за календари, отнасящи се до:

  • Продукти запечатани, които не могат да бъдат върнати по причини, свързани със защитата на здравето или хигиената, и които са били разпечатани от потребителя;
  • Продукти, които след доставката, според естеството си, са неразделно смесени с други артикули;
  • Продукти, изработени според спецификациите на потребителя или ясно персонализирани.

Поради това купувачът признава, че няма да може да се възползва от законното си право на отказ по отношение на продукти, които не са запечатани от него и чието повторно пускане на пазара от Xpert Beauty би могло да представлява риск за потребителя от гледна точка на хигиената или защитата на здравето (например продукти за грижа, продукти за гримиране и др.).

Продуктите, които не могат да бъдат препродадени по хигиенни причини, не могат да бъдат върнати. Ние се грижим продуктите на www.xpertbeauty.bg да достигнат до клиента в най-добро състояние.

Ако случайно сте поръчали друг продукт, можете да върнете продукта за замяна, при условие че продуктът е запечатан и не е повреден по никакъв начин. Разходите за доставка ще бъдат поети от вас.

За да върнете продукта, трябва само да ни пишете на адрес: shop@xpertbeauty.bg. Пощата трябва да съдържа номера на поръчката и причината за връщане, за да се определи дали плащането за връщане ще бъде поето от нас в случай на грешка от наша страна или от вас. Във възможно най-кратък срок след обработката на заявката за връщане ще се свържем с вас за подробности.

 

8. Начин на плащане на продуктите

Приемаме онлайн плащане, плащане с наложен платеж и плащане по банкова сметка, както е описано на https://www.xpertbeauty.bg/kak-da-platya

Онлайн плащането се извършва чрез платежния процесор PayU.ro

 

9. Начин на доставка на продукти

Ние доставяме продуктите до всяка точка на България чрез куриер. При поръчки на стойност минимум 70 лв. получавате безплатна доставка до всяка точка на БЪЛГАРИЯ.

Цената на доставката зависи от населеното място, където ще бъде доставена, подробности на страницата https://www.xpertbeauty.bg/dostavka-na-poruchka

За доставки до други страни от ЕС вижте офертите на https://www.xpertbeauty.com

 

10. Анулиране на поръчка

Поръчката може да бъде отменена до момента на нейното обработване. Моля, свържете се с нас по телефона или по електронната поща възможно най-скоро, за да проверим дали тя е обработена или не.

Ако поръчката е в процес на обработка, тя не може да бъде отменена, можете да я откажете на куриера при доставката (без допълнителни разходи) и сумата ще бъде възстановена по картовата сметка, с която е платена, след получаване на връщането в нашия склад. Ако поръчката е направена с метод на плащане с наложен платеж, тя може да бъде отказана при доставката без допълнителни разходи.

 

11. Коригиране на грешки в поръчката

Всички грешки, възникнали в поръчката, направена от клиента, обикновено не могат да бъдат коригирани. Препоръчваме ви да направите нова поръчка с правилните данни и да се свържете с нас по телефона или по имейл възможно най-скоро, за да проверим дали тя е била обработена или не.

 

12. Форсмажорни обстоятелства

Xpertbeauty.bg, неговите партньори или потребители не могат да бъдат държани отговорни за забавяне или грешка в изпълнението на договорните задължения или в съдържанието, предоставено на нашия уебсайт, произтичащи пряко или косвено от причини извън контрола на Xpertbeauty.bg. Този отказ от отговорност включва, но не се ограничава до: неизправност на техническото оборудване на Xpertbeauty.bg, повреда на интернет връзката, повреда на телефонните връзки, компютърни вируси, неоторизиран достъп до системите на Xpertbeauty.bg, грешки в работата, стачки и др.

 

13. Други разпоредби

А.Информационен бюлети

Xpertbeauty.bg си запазва правото да изпраща търговски съобщения, свързани с дейността си, на имейл адресите, с които сте създали профил в Xpertbeauty.bg, или на бюлетина на Xpertbeauty.bg. Те ще бъдат ясно обозначени като идващи от Xpertbeauty.bg и ще имате възможност да се отпишете безплатно. Повече подробности в конкретното известие в Политиката за поверителност - https://www.xpertbeauty.bg/politika-za-poveritelnost

Б.Авторски права

Цялото съдържание на уебсайта Xpertbeauty.bg - изображения, текст, графики, символи, графики, скриптове, програми, бази данни и други оригинални произведения - е интелектуална собственост на Xpertbeauty.bg и неговите доставчици и е защитено от закона за авторското право. Използването без съгласието на Xpertbeauty.bg на който и да е от изброените по-горе елементи се наказва от закона.

Xpertbeauty.bg предлага на потребителя ограничен достъп, за лична употреба, до този сайт и не предоставя на потребителя правото да променя част или целия сайт, да възпроизвежда част или целия сайт, да копира, да продава/препродава или да използва сайта по какъвто и да е друг начин, с търговска цел или в разрез с интересите на сайта Xpertbeauty.bg, без писменото съгласие на неговия собственик.

За да съобщите за нарушение на закона за авторското право, можете да се свържете с нас на shop@xpertbeauty.bg

„XPERTBEAUTY“ е също така регистрирана търговска марка в Румъния под номер 155079. Всяко използване на търговската марка за търговски цели без нашето съгласие е нарушение на закона за търговските марки и ще бъде наказано съгласно действащите закони.

В.Преустановяване на достъпа

Xpertbeauty.bg може, без допълнително уведомление или формалност и без това да изисква обяснение на отношението му, да спре или блокира достъпа ви до съдържанието на сайта или до част от това съдържание по основателни причини за предотвратяване на измами, кибератаки или по друга основателна причина.

Всеки неоторизиран достъп до непубличните елементи на уебсайта Xpertbeauty.bg представлява престъпление за достъп без право до компютърна система и ще бъде наказан съгласно действащото румънско законодателство.

Г.Промени в сайта

Xpertbeauty.bg си запазва правото да спира, променя, добавя или изтрива части от съдържанието си по всяко време. Xpertbeauty.bg си запазва и правото да ограничава достъпа на потребителите до част или цялото си съдържание.

Д.Сигурност

На този сайт се прилагат мерки за сигурност срещу загуба, промяна или злоупотреба с информация под наш контрол (като например използването на HTTPS) и ние предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме това. Въпреки това Xpertbeauty.bg не може да поеме отговорност за загуба на информация, причинена от вашия браузър или проблеми със сигурността на вашата интернет връзка.

Е.Вашият профил

Регистрацията в Xpertbeauty.bg е безплатна. Достъпът ви до определени услуги на Xpertbeauty.bg (напр. Списък с желания или Предупреждение за цени) и информация в рамките на сайта е разрешен само за регистрирани потребители, като достъпът е защитен с парола. Препоръчваме ви да не разкривате тази парола на никого. Xpertbeauty.bg никога няма да поиска паролата на вашите акаунти в съобщения по електронната поща или по телефона. Препоръчваме ви да не разкривате тази парола на никого, който ви помоли да го направите.

Въпреки усилията ни да защитим Вашата лична информация, Xpertbeauty.bg не може да осигури или гарантира сигурността на всяка информация, която ни предавате, към или от нашите онлайн услуги. Ето защо Ви предупреждаваме, че всяка информация, която ни предоставяте, се извършва на Ваш собствен риск.

Ж.Вашата информация

Информация, включително лични данни и информация за контакт. която предоставяте за себе си или за Вашата компания на Xpertbeauty.bg, ще бъде използвана в съответствие с настоящите условия и политиката за поверителност само ако желаете да закупите предлаганите продукти или да имате профил. Вие носите пълната отговорност за представянето на информацията между справедлив и пълен начин, както и за поддържането на точността на информацията в Xpertbeauty.bg.

З.Кодекси на поведение

Xpertbeauty отговаря на критериите за предварителна проверка на GPeC и се придържа към стандартите на Trusted.ro

 

14. Допълнителни разпоредби

Настоящите общи условия се допълват от разпоредбите на Политиката за поверителност.

Настоящите общи условия между Xpertbeauty.bg с всяка друга страна по договора могат да бъдат намерени на адрес: https://www.xpertbeauty.bg/obshti-usloviya

 

15. Промяна на условията

Xpertbeauty.bg си запазва правото да променя условията без допълнителни формалности. При промяна на тези условия Xpertbeauty.bg ще Ви уведоми по имейл или чрез съобщение във Вашия потребителски профил в Xpertbeauty.bg и чрез публикуване на първата страница на сайта на линк, препращащ към новата форма на настоящия документ. Достъпът до сайта и използването на нашите услуги след уведомлението или публикуването на линка за промяна на първата страница на сайта означава, че сте се съгласили с новите условия.

 

16.Разрешаване на спорове

Ако имате някакви проблеми с поръчка или продукти, които не могат да бъдат разрешени по имейл или от лицето, с което разговаряте, можете да се свържете с Роксана Паун, мениджър "Грижа за клиента", на roxana.paun@xpertbeauty.bg или на телефон 0311 094 700 от понеделник до петък между 09:00 и 17:00 часа. Всички спорове, произтичащи от това споразумение, ще бъдат уредени по взаимно съгласие, в противен случай ще бъдат отнесени до румънските съдилища в Xpertbeauty.bg

Европейската комисия също така предоставя платформа SOL за алтернативно разрешаване на спорове за извънсъдебно уреждане на договори от разстояние. Платформата SOL е достъпна на адрес >http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

17. Приложимо право

Настоящото споразумение е достъпно само на румънски език, като правата и задълженията на страните, наложени от настоящите общи условия, както и всички правни последици, породени от настоящото споразумение, ще се тълкуват и уреждат от действащото румънско законодателство

 

18. Карта за подаръци

Подаръчната карта XPERT BEAUTY е валидна за срок от 1 година от датата на закупуване. Тя може да се използва във всички физически магазини на Xpert Beauty в Румъния и в платформата за цифрова търговия www.xpertbeauty.bg.

  • Ha www.xpertbeauty.bg се използва при плащане на касата, като се избере метод на плащане: приложете подаръчна карта.
  • Подаръчната карта не може да бъде презареждан, може да бъде използван еднократно в неговата цялост, до размера му и се таксува за точната сума на поръчката/покупката. Общата сума на покупката може да бъде допълнена и чрез други методи за плащане, налични във физическите магазини (кредитна/дебитна/касова карта/Apple Pay/Google Pay) и онлайн (кредитна/дебитна/касова карта/Apple Pay/Google Pay). Не се предлага размяна.
  • Подаръчната карта не може да се използва за закупуване на други карти за подаръци.
  • Веднъж закупена , картата за подарък не може да бъде възстановена или върната, нито ще бъде издадена друга карта в случай на загуба, кражба или повреда. В края на периода на валидност Картата за подарък не може повече да се използва. Следователно сумата, която е кредитирана в картата и не е използвана, ще бъде загубена.
  • В случай на връщане на продукти, закупени с Карта за подарък във физически магазини, тези продукти трябва да отговарят на основните условия за връщане, след което ще бъдат заменени с желаните продукти с възможност за доплащане на разликата в парите (в случай на по-скъпи продукти) чрез наличните методи за плащане в зависимост от съществуващите решения за плащане, посочени по-горе; В случай на връщане на продукти, закупени с карта за подарък в платформата за цифрова търговия, тези продукти трябва да отговарят на основните условия за връщане, след което се заменят с продукти на сходна стойност или на по-ниска стойност с множество възможности за избор на продукти, като разликата в парите не може да бъде възстановена.
  • За да разберете наличния кредит или срока му на валидност, можете да се обадите на +359 82 299 617 (номер с нормална тарифа).