Вземете tерапия Moroccanoil при покупка за поне 120 лв!

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ

Вашата поверителност е едно от основните задължения на Seelster Beauty Distribution SRL (по-долу наричана "XpertBeauty" или "ние").

Поради това ние се стремим да обработваме вашите лични данни в съответствие с принципите, изложени в законодателството за защита на данните, приложимо в Румъния, включително Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО („ОРЗД“). Личните данни представляват всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, а подлежащо на идентифициране лице е това лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на идентификационен номер или един или повече конкретни физически, психологически фактори, ментална, икономическа, културна или социална идентичност.

Тази политика за поверителност се отнася до личните данни на нашите клиенти, бизнес партньори, други лица, които се свързват и посещават нас и техните представители, потенциални служители и се отнася до данните, събрани чрез нашия уебсайт xpertbeauty.bg и всички други лични данни, събрани по електронна поща или други офлайн контакти. Декларацията за поверителност описва:

 

 1. Целите, за които събираме и използваме Вашите лични данни;
 2. Причини за обработка за такива цели;
 3. Категориите лични данни, които събираме и обработваме;
 4. Продължителност на обработката на тези данни;
 5. Вашите права като субекти на данни и как можете да ги упражнявате;
 6. На кого можем да разкрием лични данни.

ЦЕЛИ, ПРИЧИНИ ЗА ОБРАБОТКА И КАТЕГОРИИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В контекста на вашето взаимодействие, като физическо лице, с XPERTBEAUTY, ние можем да ви разкажем за дейностите по обработка на данни, които извършваме за:

 1. Предоставяне на заявените от вас стоки и услуги, включително услугите, предоставяни безплатно чрез уебсайта xpertbeauty.bg
 2. За да потвърдите поръчаните от вас услуги и да ви предоставим допълнителна информация за тях.
 3. За операции по оферти, договаряне, фактуриране.
 4. Да спазване на задълженията по действащото законодателство.
 5. За дейности, специфични за отдел „Човешки ресурси“, в случай че се интересувате да бъдете част от нашия екип.
 6. За да Ви информираме за промоционалните оферти, новините за услугите в портфолиото на нашата компания или да Ви поканим на организираните безплатни семинари.
 7. За предотвратяване на измами и за гарантиране на сигурността на уебсайта и на информацията и пространствата, в които работи XPERTBEAUTY, включително видеонаблюдение.
 8. За организиране на събития и професионално обучение.
 9. В отношенията с нашите доставчици.
 10. В отношения с нашите юридически, данъчни, счетоводни, маркетингови консултанти.

Следователно ние използваме вашите лични данни в следните случаи:

Ако сте клиент или потенциален клиент на XPERTBEAUTY:

1.1. Осигуряване на доставка на стоки, услуги, събития, професионално обучение, маркетинг, видеонаблюдение на нашите магазини за защита на нашата собственост, седалище и локации.

Ние използваме вашите съответни лични данни, за да подготвим и предоставим услугите, поискани от нас. Например, за да предоставим стоки и услуги, при подготовката на материали, необходими за маркетингови услуги, програми за лоялност, бонуси или различни други услуги, докладване на данни на нашите доставчици, предоставяне на бюлетини, можем да разчитаме на лични данни, подходящи и свързани с вашият конкретен случай. В този случай разчитаме на изпълнението на нашето споразумение като основание за обработка.

Вашите данни също ще бъдат използвани във връзка с куриерските компании, които ще доставят поръчаните стоки до вашата врата.

Категориите данни, обработвани в контекста на връзката ни с вас, са име, имейл адрес, телефон, факс и други лични данни, които можете да ни предоставите директно.

1.2. Общуване с вас

Използваме информация за контакт, за да комуникираме с вас относно вашите искания и други подходящи бизнес въпроси. В този случай разчитаме и на изпълнението на нашия договор като основание за обработка.

1.3 Обработката на данни като задължение, наложено от закона

Ние можем да поемем някои от вашите данни в контекста на предоставянето на стоки и услуги въз основа на законови задължения или задължения, наложени ни от закона, като изготвяне на фактури, декларации до властите, охранители и др. В този случай причините за обработването са законовото задължение.

1.4 Изпращане на търговски съобщения

Можем също така да използваме информацията ви за контакт, за да ви предоставим в електронна или хартиена форма оферти, информация, новини за нашите продукти и услуги, но само ако сте се абонирали и следователно, вие сте дали изричното си съгласие за такава обработка. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изразите опцията си да не получавате тази информация в бъдеще, като кликнете върху „Отписване“, когато получите този имейл или пишете на shop@xpertbeauty.bg.

Освен това, ако искате карта за лоялност, можете да изберете как да получавате тази информация чрез SMS или имейл.

Категориите данни, обработвани в контекста на връзката ни с вас, са име, имейл адрес, телефон, факс и други лични данни, които можете да ни предоставите директно.

Ако сте представител или контакт на клиент на XPERTBEAUTY или потенциален клиент

2.1. Предоставяне на стоки и услуги от портфолиото на XPERTBEAUTY.

Използваме съответните Ви лични данни, за да подготвим и предоставим стоките и услугите, поискани от нас. Например, ние можем да използваме лични данни за съставяне на фактури, изпращане на стоки чрез куриер, организиране на събития или програми за обучение и може да разчитаме на вашите лични данни при подготовката за тези услуги. В този случай разчитаме на легитимния интерес от предоставяне на нашите услуги според нашата сфера на дейност и управление на взаимоотношенията с нашите клиенти и доставчици.

Категориите данни, обработвани в контекста на връзката ни с вас, са име, имейл адрес, телефон, факс и други лични данни, които можете да ни предоставите директно.

2.2. Общуване с вас

Използваме информация за контакт, за да комуникираме с вас относно вашите искания и други подходящи бизнес въпроси. В този случай разчитаме и на легитимния интерес да предоставяме нашите стоки и услуги според нашата сфера на дейност.

Ако участвате в събития или програми за професионално обучение

Ние използваме вашите лични данни за обработка на дипломи, маркетинг, подготовка на професионални файлове. Ние основаваме обработката си на сключването и изпълнението на вашето споразумение за участие в тези събития или програми за обучение

Категориите данни, обработвани в контекста на връзката ни с вас, са име, имейл адрес, телефон, факс и други лични данни, които можете да ни предоставите директно.

Ако кандидатствате за работа / стаж:

Използваме личните данни, съдържащи се в автобиографиите, които получаваме, за да оценим квалификацията на кандидатите за позиция в рамките на XPERTBEAUTY, включително във връзка с нашата стажантска програма. Ние основаваме обработката си на сключването и изпълнението на споразумението.

Категориите данни, обработвани в контекста на връзката ни с вас, са име, имейл адрес, телефон, факс и други лични данни, които можете да ни предоставите директно.

Ако сте посетител на нашите магазини, офиси, складове

Ние използваме вашите лични данни, за да гарантираме сигурността на нашите помещения, собственост и персонал. В този случай обработката на нашите данни се основава на законния интерес на XPERTBEAUTY, а именно защитата на тези пространства, активи и персонал.

Категориите данни, обработвани в този контекст, са вашето име, както и други лични данни, които можете да ни предоставите директно.

Ако сте потребител на нашия уебсайт

Когато посещавате уебсайт, независимо от използваното устройство, вие разкривате определена информация за себе си, като вашия IP адрес, времето на вашето посещение, където сте въвели нашите сайтове, посетените страници, както и други оператори, xpertbeauty .bg записва тази информация за определен период от време. Xpertbeauty.bg използва услуги за анализ на външен трафик, като Google Analytics.

Данните се използват изключително от xpertbeauty.bg за подобряване на нашия сайт и услуги, но също така и за осигуряване на сигурността на нашия сайт, съгласно подробностите в таблицата по-долу.

Някои от бисквитките, използвани от XPERTBEAUTY, са задължителни и се считат за „строго необходими“, които позволяват функционалности, без които използването на уебсайта не би било възможно. Тези бисквитки се администрират и използват изключително при взаимодействие с този уебсайт, така че те попадат в категорията на основните бисквитки. Ако не приемете тези бисквитки, сайтът няма да работи правилно - частично или изцяло.

По отношение на бисквитките, използвани от трети страни, някои страници на XPERTBEAUTY могат също да използват бисквитки на трети страни, които се съхраняват за определен период от време и за целта, посочена в таблицата по-долу:

Домейн Име на бисквитката Тип бисквитка Цел Продължителност(Дни)
.doubleclick.net Double Click Externe Analiza trafic + Remarketing 390
google.com
.google.ro
Google Analytics Externe Анализ на трафик 1
.aws.amazon.com/ Amazon Web Services Externe Мониторизиране на трафик 7
.tawk.to/ Tawk to Externe Функциониране на чата 365
.youtube.com YouTube Externe Показване видео 7150
.facebook.com Facebook Externe Remarketing+ Social Login 730
.productlead.me ProductLead Externe Functionare tool Product Lead 730
.getsitecontrol.com Get Site Control Externe Показване pop-up 610

Потребителите, които не желаят да използват бисквитки на трети страни, могат да използват предпочитаните от тях настройки на браузъра, за да ги изтрият или блокират:

1.От настройките на браузъра:

Internet Explorer -http://windows.microsoft.com/ro-ro/internet-explorer/delete-manage-cookies

Mozilla Firefox -http://support.mozilla.org/ro/kb/cookie-urile

Google Chrome -http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ro&answer=95647

Safari -https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=ro_RO&locale=en_Us

Или

2.Plugin от трети страни, блокиращи приставките на браузъра, като например: UBlock, Ghostery, adBlock, Privacy Badger UBlockGhosteryadBlock, Privacy Badger

За всички горе изброени лица, ние също може да обработваме вашите данни в контекста на структурни промени или подобни транзакции, включващи всеки обект XPERTBEAUTY. В този случай причините за обработката могат да бъдат законовото задължение (ако XPERTBEAUTY има законово задължение да разкрива определени лични данни пред публични органи), изпълнението на договора, сключен от XPERTBEAUTY в контекста на такава сделка (ако сте страна по такова споразумение) или законния интерес на XPERTBEAUTY да проведе транзакцията по най-ефективния начин (във всички останали случаи).

НА КОГО И ЗАЩО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Поверителността на личните данни е един от най-важните въпроси за нас. Ние не предоставяме тези данни на трети страни, освен ако не е необходимо и само данните, необходими за спазване на законовите или договорните изисквания.

XPERTBEAUTY може да предоставя лични данни на куриери, доставчици, други клиенти, власти, адвокати, счетоводители, лица, предоставящи техническа поддръжка от всякакъв вид. Вашите данни могат също да бъдат предадени в международен план, но по сигурен начин, така че да бъдат защитени срещу всяка измама или неоторизирана употреба.

Личните данни, предадени за целите, посочени от уебсайта на трети страни, имат следните местоназначения:

Категория данн

Получател

Цел

Данни за контакт (име, адрес за доставка, Данни за поръчката, телефон)

Куриерска фирма

Доставка на поръчката

Данни за контакт (име, адрес за фактуриране, данни за поръчката, имейл, телефон)

Счетоводни услуги

Данъчни задължения

Данни за контакт (име, номер на поръчка, Детайли за поръчката)

Процесор за плащане

Плащане на поръчките

Данни за контакт (име, номер на поръчка, Детайли за поръчката)

Техническа поддръжка

Защита на сайта

Този онлайн магазин изпраща определени лични данни на своите клиенти (идентификатор на поръчката, собствено име, имейл адрес, област) до Power of Feedback.TRUSTED.ro, за да получи (независимо от магазина) и да публикува становището на клиентите на магазина по отношение на услугите му. Личните данни се съхраняват от пълномощника за максимален период от 67 дни. Всички публикувани мнения са анонимни.

Тези компании имат задължението да използват тези данни безопасно и изключително за целите, посочени от Xpertbeauty.bg. Те имат достъп само до лични данни, строго необходими за предоставянето на услугата, установена от Xpertbeauty.bg и не могат да използват лични данни за свои собствени цели.

Някои от тези компании могат също да бъдат асоциирани или независими оператори, в съответствие с техните законови задължения.

Всички пълномощници, с които работим, са в Европейския съюз или в друга юрисдикция, която предлага адекватно ниво на защита на личните данни съгласно стандартите на ЕС (съгласно чл. 45 от ОРЗД) или други подходящи гаранции, включително стандартни клаузи за защита на данните (съгласно чл. 46 (2) GDPR)

От задължения за поверителност, сигурност и защита на търговските интереси предпочитаме да не публикуваме точните имена на тези трети страни, а само с категории пълномощници. Списъкът на лицата, упълномощени с данни за контакт, може да бъде предоставен на компетентните органи или заинтересованите потребители в съответствие със закона.

КАК ЗАЩИТАМЕ ТЕЗИ ДАННИ

Личните данни се обработват в условията на сигурност. XPERTBEAUTY е предприел подходящи технически и организационни мерки по отношение на сигурността на данните, срещу неразрешена обработка или промяна, срещу загуба или унищожаване и срещу неразрешено разкриване и достъп до лични данни, предавани, съхранявани или обработвани. XPERTBEAUTY гарантира целостта, наличността, поверителността и автентичността на личните данни.

XPERTBEAUTY използва усъвършенствани методи и технологии за сигурност, заедно с политики, прилагани към служителите и работни процедури за защита на обработването на лични данни, в съответствие с действащите законови разпоредби.

XPERTBEAUTY полага всички разумни и търговски обосновани усилия за защита на личните данни, които съхраняваме, преглед на новите технологии на място и след това, ако е необходимо, ги прилага за надграждане на нашите системи за сигурност.

Също така сме внедрили подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме, че се обработват само лични данни, необходими за посочените цели. Принципът на имплицитна защита на данните също ще бъде спазен по време на разработването на нови продукти или услуги.

Въпреки усилията ни да съхраняваме събраната информация в сигурна операционна среда, която не е достъпна за обществеността, не можем да гарантираме абсолютната сигурност на тази информация по време на предаването или съхранението в нашите системи. В случай на нарушение на сигурността, което застрашава вашата поверителност или лична информация, ние се задължаваме да ви информираме за тези неща, или чрез този уебсайт, или чрез други методи, достъпни за нас (имейли, телефонни обаждания).

КАКВИ СА ПРАВАТА, КОИТО ИМАТЕ

Достъп, информация, коригиране и възражения

Можете да се свържете с нас и ние ще ви информираме за личната информация, която сме събрали и обработили във връзка с вас и целите, за които се използват тези данни.

Имате право да коригирате всяка неправилна, непълна, остаряла или ненужна лична информация, съхранявана във връзка с вас.

Можете да оспорите определени употреби на вашата лична информация, включително директен маркетинг, ако тези данни се обработват за цели, различни от тези, необходими за извършване на нашите услуги или за спазване на законово задължение. Можете също така да оспорите всяко по-нататъшно обработване на лична информация след предварително съгласие. Ако възразите срещу по-нататъшната обработка на вашата лична информация, това може да доведе до по-малко възможности за използване на нашите услуги.

Изтриване и право на ограничаване на обработката

Можете също така да поискате от нас да изтрием вашата лична информация от нашите системи. Ще изпълним това искане, ако нямаме основателна причина да не изтрием данните. След изтриване на данни може да не успеем незабавно да изтрием всички остатъчни копия от всички наши системи. Тези копия ще бъдат премахнати възможно най-скоро.

Може да поискате от нас да ограничим обработката на определени лични данни, но това може да доведе до по-малко възможности да се възползвате от предоставяните услуги.

Право на преносимост

Имате право да получавате личната информация, която предоставяте, в структуриран и често използван формат.

В заключение вашите права са:

 • Правото на достъп предполага възможността да получите потвърждение от XPERTBEAUTY дали вашите лични данни се обработват от XPERTBEAUTY или не и при необходимост имате право да поискате достъп до тези данни, както и допълнителна информация като: , категориите получатели, на които личните данни се разкриват и срокът, предвиден за съхранение. В случаите, когато може да се наложи да упражните правото си на достъп, моля, свържете се с XPERTBEAUTY и поискайте потвърждение по имейл на shop@xpertbeauty.bg. Моля, помислете за конкретни ситуации, които са освободени от правото на достъп, като например информация, която идентифицира други хора или която е обект на задължения за поверителност.
 • Правото на корекция ви позволява да поискате корекция на всички неточни лични данни, които XPERTBEAUTY притежава, както и да се уверите, че вашите данни са пълни.
 • Правото на изтриване ви позволява, в изрично регламентирани от закона ситуации, да поискате изтриването на вашите лични данни. Ситуациите, в които законът предвижда възможност за изтриване на лични данни, са ситуациите, в които обработката е незаконна или когато обработката се основава на вашето съгласие и сте оттеглили това споразумение.
 • Правото на ограничаване на обработката ви позволява да получите ограничения върху обработката на вашите данни от XPERTBEAUTY. Това право може да се упражни само в специфични ситуации, например когато оспорвате точността на вашите данни. През периода, необходим за коригиране на вашите данни, можете да поискате от нас да ограничим обработката на вашите лични данни.
 • Правото на преносимост на данните предполага вашето право да получавате лични данни в структуриран, често използван формат и да предавате тези данни на друг администратор. Това право ще се прилага само за лични данни, които сте ни предоставили и в които обработката се извършва с автоматични средства въз основа на вашето съгласие или за изпълнението на договора, който имате с XPERTBEAUTY
 • Правото на възражение срещу обработката на личните ви данни от XPERTBEAUTY, поради причини, свързани с конкретната ви ситуация, се прилага само в ситуации, когато правното основание е съгласие (например използването на вашия имейл адрес за маркетингови съобщения ).
 • Правото да подадете жалба - правото да оспорите как XPERTBEAUTY обработва вашите данни пред компетентния орган за защита на данните
 • Правото да оттеглите съгласието си за различни операции по обработка, в случаите, когато съгласието е правното основание за обработка. В случаите, когато оттеглите съгласието си за обработката на вашите данни, обработването ще бъде прекратено от момента на оттеглянето, без никакъв ефект върху обработката, извършена преди оттеглянето му.

Продължителност на преработката

Възнамеряваме да съхраняваме вашите лични данни както по време на договора между нас, така и след това, в съответствие с нашите вътрешни политики и законови задължения.

Ако данните не се събират в контекста на споразумение, тези данни ще се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целта за събиране на предвидените данни и в съответствие със съответните законови разпоредби.

КАК МОЖЕТЕ ДА УПРАЖНЯВАТЕ ТЕЗИ ПРАВА

Тези права могат да бъдат упражнени чрез попълване и изпращане на формуляра по-долу във физически формат или чрез електронна поща на адресите по-долу.

Може да поискаме предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на вашата самоличност.

Можем да отхвърлим неоправдано повтарящи се, прекомерни или явно необосновани искания. Запазваме си правото да отговорим само на годишно искане за информация. За заявки в по-голям брой е възможно да поискаме плащане на еквивалентната стойност на предоставянето на тази информация.

Ако смятате, че нашите дейности по обработка на лична информация не са в съответствие с приложимия закон за защита на данните, можете да подадете жалба до:

National Supervisory Authority for Personal Data Processing 
• B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, сектор 1, пощенски код 010336, Букурещ, Румъния 
• www.dataprotection.ro

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако имате някакви въпроси относно защитата на данните, можете да се свържете с нас по всяко време:

Seelster Beauty Distribution SRL

 • Адрес: Str. Delea Veche, Nr. 24, Corp D, Et. 2, Букурещ, Румъния
 • EMAIL: shop@xpertbeauty.bg

Настоящият документ е преразгледан и изменен на 20.11.2020 г.